26.04.2014

Belegar Ironhammer

Udało się skończyć pierwszą partie zamówienia :) Zrobił bym to dużo wcześniej, ale od poniedziałku cały swój wolny czas spędziłem w łóżku. Do tej pory mam jeszcze problemy z gardłem i ogromny katar. Choroba nie wybiera -.-
Tak więc, skończyłem malować Belegara Ironhammera. Co o nim sądzę, znajdziecie niżej. Mimo wszystko jestem strasznie uradowany, że udało mi się zakończyć partię tych nowych bohaterów.


Finally, I finished the first part of the order :) I would do it faster, if I didn't spend all my free time, from Monday, in bed. Until now I have problems with throat and runny nose. The disease doesn't  choose -.- 
So, I finished painting Belegar Ironhammer. What I think about it, you will find below. After all, I'm really happy that I managed to finish party of these new heroes.
Przez to wszystko trochę zaniedbałem sprawy malarskie. Przepraszam bardzo :) Aby się dłużej nie tłumaczyć: foteczki :P

Through all this, I neglected a little painting issues. Excuse me :) To no longer explain: photos :P

Skończona tarcza Ironhammera
Finished Ironhammer's shield

Na funpagu wrzuciłem zdjęcie tarczy, z której jestem mega zadowolony, a na którą zeszło mi tylko 40min. Dalsza część malowania nie była już taka kolorowa. Podstawka poszła na prędkości, bo mam już schemat do niej. Płaszcz też w miarę przyjemnie, ale wszelakie NMM było tym razem katorgą dla mnie. Model totalnie mi nie przypasował. Zbyt dużo elementów ma on na sobie, to boli IMO. Drobne zawijasy łączone z gemami i innymi pierdołami. Dobrze, że on już za mną. Dodatkowo broda jakaś taka nijaka, ale jest :)

On funpage I send a picture with shield, which I am really happy, furthermore I painted it just 40 minutes. The rest of the painting wasn't so colorful. The base went fast, coz I already have a schematic for it. Coat also as nice, but all kinds of NMM was this time a torment for me. Model totally didn't match me. He is wearing too many elements and it hurts IMO. Small flourishes combined with gems and other bullshit. Well, he's already behind me.


A Wam jak się podoba? Może być czy jak to się mówi 'do zmycia' ? :D

And how you like it? May it be or as the saying goes 'to wash'? :D


O proszę, tutaj cała brygada nowych bohaterów :)

There you go, here the whole brigade of new characters :)

Na koniec,tak jak zawsze: nutka! Tym razem następny remix mojego jednego z ulubionych kawałków. Enjoy it!

At the end, as always, a tune! This time next remix of one of my favorite songs. Enjoy it!
Best regards
Herrkuba

3 komentarze:

  1. Przekroczyłeś granicę, która przy patrzeniu na efekt malarski wyznacza przestrzenie nieosiągalne dla takich gamoni jak ja. Obłęd w czystej formie.

    pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń
  2. Awesome work there, great colours and contrast!

    OdpowiedzUsuń