15.04.2014

Dwarf Runelord

3/4 pracy wykonane :) Skończony Runelord. Nie miałem ostatnio czasu na malowanie, ale jednak się udało. Zajęło mi to 10h 30min :P Na warsztat automatycznie rusza kolejny krasnal, czyli Belegar Ironhammer.

3/4 of work done :) I finished Runelord. I haven't had time to paint recently, however I made it. It took me 10h 30min: P At the workshop automatically starts with another dwarf, Belegar Ironhammer.

Proszę o to i krasnal :
Please, and that's the dwarf: 


Trochę zabawy było z drugim kolorem srebrnego NMMmu , ale tak to nieźle się malował. Mógłbym podziałaś z freehandami na płaszczu lecz czas to pieniądz, a 10h to był już taki limit na niego. Jak Wam się podoba?

It was a little fun with the second color of silver NMM, but it's well painted.  I could make freehandns on the mantle, but time is money, and 10h it was already the limit for him. How do you like it?

Na koniec standardowo, nutka :D Trochę z innej beczki, lecz mimo wszystko moim zdaniem fajny remix :)

At the end, a tune :D A little bit of a different barrel, but in spite of everything, IMO cool remix :)


Best regards
Herrkuba

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz