31.03.2015

Orc Pilot Bust from Kromlech

Pamiętam zeszłoroczną Hussarową imprezę jak by to było zaledwie tydzień temu. Dodatkowo przypominają mi o tym zabawki, które przywiozłem ze sobą :) Jedną z nich było pewne ciekawe popiersie.

I remember last years’ Hussar as if it happened a week ago. As a reminder I also have a few souvenirs that I brought back. One of it was an interesting bust.Mowa tutaj o pierwszym popiersiu wypuszczonym przez Kromlecha. Spotkałem na tej jak, że przezajebistej imprezie Macieja, który podarował mi (wtedy jeszcze przedpremierową) rzeźbę przedstawiającą orkowego pilota w czapie i goglach. Ekstra! - pomyślałem - tylko kiedy ja go pomaluje? I tak mijały miesiące, a ork się kurzył i kurzył. Aż w końcu pewnego chłodnego i szarego marcowego dnia, przegrzebując półkę w poszukiwaniu inspiracji, natknąłem się na niego. Już wtedy wiedziałem, że wybiła jego godzina!

I mean the first bust released by Kromlech. At this extraordinary event I met Maciej, who has presented me with, at that time pre-release, sculpt of  an orc pilot in a flying cap and goggles. Excellent! – only when will I find the time to paint it? And so months have gone by and the orc was gathering dust. Until one chilly and dark day of march, while searching through my shelf in search of inspiration I found him. At that time I knew that his time has come.Blast from the past :) U can see the bust next to Sgt.Oddball

Co prawda C'tan uporał się z nim pierwszego dnia po Hussarze i to w taki sposób, że nie tylko ja musiałem podnosić szczękę z podłogi (zdjęcie tego modelu możecie znaleźć przy produkcie na stronie Kromlecha). Wiedziałem, że nawet jak bym spędził nad nim 100h to nie osiągnę takiego samego efektu, lecz spróbować trzeba ^^ W głowie miałem już jako taki plan działania więc ruszyłem w bój :P

C’tan has painted him in one day and he had one it in such a way that not only I had to pick up my jaw from the floor, the photo that I am talking about is on Kromlech website next to the model. I knew that even after 100 hour of work I would not be able to match that, but it is worth a shot. I already had my action plan thought out so I got to work.

Rzeźba sama w sobie jest świetna. Odlew IMO jeszcze lepszy (brak nadlewek, niedelewek, przesunięć, itd.). Przygotowałem prosty piedestał, nawierciłem wszystko na piny i zabrałem się za malowanie.

The sculpt in itself is great. The cast in my opinion is even better (no flash, no parts missing no mould mismatch, and so on). I have prepared a simple plinth, pinned everything and got to painting.

Samo malowanie ryjka było interesujące :) Dużo eksperymentowałem przy użyciu aero i różnych płukanek. Spodobała mi się też koncepcja zaślinionych warg. Następną nowości dla mnie było malowanie tekstury na paskach. Zafascynowało mnie niedawno skończone popiersie pilota malowane przez YellowOne'a. Chciałem uzyskać podobny efekt (czy mi się udało, sami oceńcie xD). Lecz największym wyzwaniem były gogle. Totalnie nie miałem z początku pomysłu co z nimi zrobić. Nie chciałem kopiować w 100% pomysłu C'tana. Chciałem wymyślić coś oryginalnego. I wtedy mnie olśniło. Ork jest pilotem, wygląda chłopak na dumnego typa, widać z jego pyska, że robot została dobrze wykonana. Wiem! Wybuch bomby atomowej! Stoi gdzieś w bezpiecznym miejscu i obserwuje piękno destrukcji jakiej dokonał. Tak, to jest to :) Teraz jak to namalować? xD

Painting of his ‘snout’ was interesting. I have experimented a lot with airbrush and various washes. I also liked the concept of drooling lips. Next new thing for me was painting of the texture on the belts. I was fascinated by a bust painted by YellowOne, I wanted to get a similar effect, have I done it I will let you be the judge of that. The greatest challenge was the goggles. At the beginning I had no idea what to do with them. I didn’t want to copy C’tans idea. I wanted to make something original. That is when I was enlightened. Ork is a pilot, he looks like a proud guy, you can see it in his face, that he did a good job. Nuclear explosion! He is standing some ware safe and enjoys the view of the destruction that is the author of. That is it. Now how to paint it?I tried to copy this mushroom cloud :P

Jestem słaby z freehandów i nie ukrywam tego :P Tym bardziej nie wiedziałem jak osiągnąć to co sobie wymyśliłem. Znalazłem jakieś fajne foty w necie wybuchów grzybów atomowych i zacząłem szkicować, a następnie przenosić to na gogle. I taka właśnie jest historia tego swetr... gogli xD Zostało mi dokończenie paru detali i model skończony. Na sam koniec zostawiłem sobie opracowanie jakiegoś fajnego napisu na piedestał. Lubię nadawać pracą nazwy, to moim zdaniem dodaje im jakiegoś tam charakteru i unikalności.

Freehand painting isn’t my forte and I do not hide it. The more the problem to obtain the result that I wanted. In the net I have found some pictures of mushroom clouds that I started to sketch and then transferred this to the goggles. This is the history of the goggles. I had some more details to finish up and the model was ready. As the last thing that I left for myself was the creation of the nameplate for the plinth. I like to title my works that gives them, in my opinion, character and uniqueness.  


And here you have a signature on a pedestal. I have to thank my mom for a great job :)


W przypadku tego modelu i historii jaką chciałem do niego dopisać rzucił mi się tylko jeden pasujący tekst, 'Mission Completed'. Jeżeli ktoś pamięta automatowego Metal Sluga to na koniec każdego stage'a można było usłyszeć specyficzny wojskowy głos odczytujący właśnie to zdanie :D Tak więc, gotowy projekt podesłałem do mojej rodzicielki, a ona w swojej firmie zleciła wycięcie go laserowo z blachy o grubości 5mm. Gotowe litery jeszcze maznąłem, a następnie przykleiłem do piedestału. A o to i efekt końcowy.

In case of this model and the history I wanted to tell, there was only one thing that came to my mind 'Mission Completed'. If any of you still remember the arcade game Metal Slug, at the end of every stage you could hear a characteristic voice that spoke this sentence. The finished project has been sent over to my mum, that had it cut out of 5mm thick plate in her company. Finished lettering has been painted and glued to the plinth. And this is the end effect. Mam nadzieję, że  Wam się podoba :) Jestem całkiem zadowolony z 3ciego w moim życiu popiersia. Pewnie zobaczyć go można będzie w czerwcu na konkursie w Toruniu, na który ofc się wybieram :)

I hope that you like the end effect. I am quite happy with my third bust in my life. You will probably be able to see it at the tournament in Toruń, that I am planning to attend.


Orka możecie sami ocenić na CMoNie ----> link
You can rate the ork for yourselfs on CMoN ----> link
Best regards
Herrkuba
Translation 
'K

3 komentarze:

  1. Beautiful work, love the idea of the explosion! Great contrast too, I have to check my contrast all the time, make it brighter I say in my head. I like what you have done keeping the biggest contrast to the face. I do think the straps could do with some deeper contrast. Fantastic work none the less.

    OdpowiedzUsuń
  2. Nie ma co - Świetnie wygląda, zwłaszcza z tym refleksem grzyba !

    OdpowiedzUsuń